Thời gian mở cửa

Thời gian mở cửa dành cho khách tham quan:

- Từ 09h00 - 19h00, 13 - 16/08/2020