Địa điểm tổ chức

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 1

116 Đường Nguyễn Du, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh