Thông tin triễn lãm

Agritech Vietnam 2020

Agritech Vietnam 2020

Thời gian: 13-16/08/2020 (09h đến 19h00)

Địa điểm: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 1
116 Đường Nguyễn Du, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Xem

Hình Ảnh

Lĩnh vực trưng bày