Thông tin triễn lãm

Agritech Vietnam 2020

Agritech Vietnam 2020

Thời gian: 10-14/06/2020 (09h đến 21h00)

Địa điểm: QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM TỈNH TIỀN GIANG
xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Xem

Hình Ảnh

Lĩnh vực trưng bày